Learn Afrikaans

 

English

 

Afrikaans

 
πŸ—¨
Conversation: Learn with people
 
Gesprekvoering: Leer met mense
πŸ—¨
πŸ’
Anatomy: Learn with your body
 
Gesprekvoering: Leer met mense Anatomie: Leer met jou liggaam
πŸ’
πŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Skaak: Leer met jou kop:
πŸŽ“
❀
Dating: Learn with your heart
 
Uitgaan: Leer met jou hart
❀
πŸš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Top 10 Onderhoudsvrae: Leer vir sukses
πŸš€
πŸ‡ΏπŸ‡¦ Translation Services South Africa   Vertaaldienste Suid-Afrika πŸ‡ΏπŸ‡¦
         
πŸ—¨
Conversation: Learn with people
 
Gesprekvoering: Leer met mense
πŸ—¨
πŸ‘€ Hello! (person)
Hallo! (persoon) πŸ‘€
πŸ‘₯ Hello! (group)
Hallo! (groep) πŸ‘₯
πŸ™‹ How are you?
Hoe gaan dit? πŸ™‹
πŸ™† I'm fine, thanks.
OK, dankie. πŸ™†
πŸ™ I could be better.
Nie te sleg nie. πŸ™
πŸ™‹ And you?
En jy? πŸ™‹
πŸ™† I am well.
Dit gaan goed met my. πŸ™†
πŸ‘€ Goodbye (person staying)
Totsiens (persoon wat bly) πŸ‘€
πŸ‘ͺ Goodbye (group staying)
Totsiens (groep wat bly) πŸ‘ͺ
πŸ‘€ Goodbye (person leaving)
Totsiens (persoon wat vertrek) πŸ‘€
πŸ‘ͺ Goodbye (group leaving)
Totsiens (groep wat vertrek) πŸ‘ͺ
         
πŸ’
Anatomy: Learn with your body
 
Anatomie: Leer met jou liggaam
πŸ’
πŸ‘§ Head   Kop πŸ‘§
πŸ‘ Eye, Eyes   Oog, OΓ« πŸ‘
πŸ‘‚ Ear, Ears   Oor, Ore πŸ‘‚
πŸ‘ƒ Nose   Neus πŸ‘ƒ
πŸ‘„ Mouth   Mond πŸ‘„
πŸ‘… Tongue   Tong πŸ‘…
βœ‹ Hand, Hands   Hand, Hande βœ‹
πŸ’ͺ Arm, Arms   Arm, Arms πŸ’ͺ
🚢 Leg, Legs   Been, Bene 🚢
πŸ‘£ Foot, Feet   Voet, Voete πŸ‘£
         
πŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Skaak: Leer met jou kop
πŸŽ“
β™˜ Chess Piece(s)   Skaakstuk(ke) β™˜
β™š King   Koning β™š
β™› Queen   Koningin β™›
β™œ Rook (Castle)   Toring (Kasteel) β™œ
♝ Bishop   Biskop ♝
β™ž Knight (Horse)   Ridder (Perd) β™ž
β™Ÿ Pawn (Soldier)   Pion (Soldaat) β™Ÿ
β–© Board   Bord β–©
β–¨ Square   Vierkant β–¨
⬛ Black   Swart ⬛
⬜ White   Wit ⬜
β‡… Chess Move(s)   Skaakskuif(-skuiwe) β‡…
⚠ Check! From Persian Shah (King)   Skaak! Afgelei van Persiese Sjah (Koning) ⚠
πŸ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Skaakmat! Afgelei van Persiese Sjah (Koning) + Māt (Dood) πŸ†
πŸ—‘ I take your piece.   Ek vat jou stuk. πŸ—‘
‼️ Good move!   Goeie skuif! ‼️
βš‘ I resign!   Ek gee oor! βš‘
βš”οΈ Good luck for the game!   Sukses met die spel! βš”οΈ
🀝 Thank you for the game!   Dankie vir die speel! 🀝
         
❀
Dating: Learn with your heart
 
Uitgaan: Leer met jou hart
❀
❓ What's your name?   Wat is jou naam? ❓
πŸ“± Can I get your number?   Kan ek jou nommer kry? πŸ“±
β˜• Would you like to get coffee?   Wil jy saam met my gaan koffie drink? β˜•
🍝 Would you like to go to dinner?   Wil jy saam met my gaan eet? 🍝
🍹 Would you like to go for a drink?   Wil jy iets saam met my gaan drink? 🍹
πŸ’“ Yes, I would.   Ja, graag. πŸ’“
πŸ’” No, but thank you.   Nee, dankie. πŸ’”
πŸ’– You look beautiful.   Jy lyk pragtig. πŸ’–
πŸ’‹ May I kiss you?   Mag ek jou maar soen? πŸ’‹
😍 I miss you.   Ek mis jou. 😍
😘 I miss you too.   Ek mis jou ook. 😘
β™₯ I love you.   Ek is lief vir jou. β™₯
πŸ’— I love you so much.   Ek is baie lief vir jou. πŸ’—
         
πŸš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Top 10 Onderhoudsvrae: Leer vir sukses
πŸš€
πŸ‘© Tell us about yourself?   Vertel ons van jouself? πŸ‘©
πŸ‘ What are your main strengths?   Wat is jou sterk punte? πŸ‘
πŸ‘Ž What are your weaknesses?   Wat is jou swak punte? πŸ‘Ž
β€πŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Waarom moet ons jou vir hierdie werk kies? β€πŸŽ“
πŸ“ƒ What is your salary expectation?   Wat is jou salarisverwagting? πŸ“ƒ
⚽ What are your hobbies outside of work?   Wat is jou stokperdjies wanneer jy nie werk nie? ⚽
πŸ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   Waar sien jy jouself oor vyf jaar? πŸ“ˆ
πŸ’Ό Why are you leaving your current job?   Waarom verlaat jy jou huidige werk? πŸ’Ό
🏦 Why do you want to work here?   Waarom wil jy graag hier werk? 🏦
❔ Is there anything that you would like to ask me?   Is daar enigiets wat jy vir my wil vra? ❔

 

English Formal Business Letter Afrikaans
Date: πŸ“… Datum:
Dear... πŸ“ Geagte...
Yours Sincerely, πŸ“„ Die uwe,

 

Learn Afrikaans language

Afrikaans will reach more South Africans than English in the Western Cape, Eastern Cape, Free State, Northern Cape and North West provinces.

PROVINCE % SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Afrikaans 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9

You can get more information on languages by province on our medical translation services page.

 

Language Vocabulary

Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions and Vocabulary

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati TshivenαΈ“a IsiNdebele

 

More detail on all 11 official languages can be found on our Translation Services South Africa page.
 
South Africa Translation Services 11 Languages

Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.

 

Language demographics for your city:

Nearly half of Pretoria (1.4 million) and over a third of Cape Town's population (1.3 million) speak Afrikaans as a first language.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Medical Translation Educational Translation Mining and Environmental Translation Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected]
+27-21-685-2383